متاسفانه تراکنش شما با شکست مواجه شده است.

این موضوع می تواند دلایل زیادی داشته باشد. در صورتی که سوالی دارید می توانید با توسعه دهندگان خدمات بانکی تماس بگیرید. گاهی ممکن است وجه از حساب شما کسر شود اما این وجه به حساب ابزار وردپرس نمی آید و پس از 24 ساعت مجدداً به حساب شما توسط بانک عودت داده می شود.

در صورتی که پس از 24 ساعت وجه به حساب شما عودت داده نشد با ایمیل مدیریت در بخش تماس با ما در ارتباط باشید تا از سمت بانک برای شما پیگیری انجام شود.

فهرست